3

Biến tần Danfoss VLT AutomationDrive FC 300

Giá : 14 đ
Giá khuyến mại: 0 đ
Xuất sứ :
Tình trạng :
Đặt mua
Biến tần Danfoss VLT AutomationDrive FC 300: Chỉ cần sử dụng 1 biến tần cho nhiều ứng dụng khác nhau, lợi ích cho việc lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống. Dòng biến tần này phù hợp nhất với các ứng dụng trong công nghiệp: các hệ thống chế biến thực phẩm, nước giải khát, băng chuyền, máy khuấy, trộn, quạt... nhiều options để lựa chọn tùy vào điều kiện khác nhau.
Chi tiết sản phẩm
Đánh giá

 

 

 

 

 

 

 

Biến tần Danfoss VLT AutomationDrive FC 300: Chỉ cần sử dụng 1 biến tần cho nhiều ứng dụng khác nhau, lợi ích cho việc lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống. Dòng biến tần này phù hợp nhất với các ứng dụng trong công nghiệp: các hệ thống chế biến thực phẩm, nước giải khát, băng chuyền, máy khuấy, trộn, quạt… nhiều options để lựa chọn tùy vào điều kiện khác nhau.

 

Dải làm việc:

 

3 x 200 – 240 V………………….0.25 – 37 kW

3 x 380 – 480/500 V………. 0.37 – 800 kW

3 x 525 – 600 V………………….0.75 – 75 kW

3 x 535 – 690 V……………….. 37 – 1200 kW

Normal overload……………. 45 – 1400 kW

 

Tham khảo thêm thông tin kỹ thuật: VLT AutomationDrive FC 300

 

Hỗ trợ lựa chọn biến tần theo cấu hình: VLT AutomationDrive FC 300 configuration

 

Tìm biến tần theo code number:

Code no. Power kW
131B0073 0.37
131B0063 0.37
131B0033 0.37
131B0043 0.37
131B1954 0.37
131B1963 0.37
131B1973 0.37
131B0074 0.55
131B0064 0.55
131B0034 0.55
131B0044 0.55
131B1955 0.55
131B1964 0.55
131B1974 0.55
131B0075 0.75
131B0065 0.75
131B0035 0.75
131B0045 0.75
131B1956 0.75
131B1965 0.75
131B1975 0.75
131B0076 1.1
131B0066 1.1
131B0036 1.1
131B0046 1.1
131B1957 1.1
131B1966 1.1
131B1976 1.1
131B0077 1.5
131B0067 1.5
131B0037 1.5
131B0047 1.5
131B1958 1.5
131B1967 1.5
131B1977 1.5
131B0078 2.2
131B0068 2.2
131B0038 2.2
131B0048 2.2
131B0148 2.2
131B0158 2.2
131B0128 2.2
131B0058 2.2
131B1959 2.2
131B1968 2.2
131B1978 2.2
131B0079 3
131B0069 3
131B0039 3
131B0049 3
131B0149 3
131B0159 3
131B0129 3
131B0059 3
131B1960 3
131B1969 3
131B1979 3
131B0080 4
131B0070 4
131B0040 4
131B0050 4
131B0150 4
131B0160 4
131B0130 4
131B0060 4
131B1545 4
131B1970 4
131B1980 4
131B0081 5.5
131B0071 5.5
131B0041 5.5
131B0051 5.5
131B0151 5.5
131B0161 5.5
131B0131 5.5
131B0061 5.5
131B1961 5.5
131B1971 5.5
131B1546 5.5
131B0082 7.5
131B0072 7.5
131B0042 7.5
131B0052 7.5
131B1962 7.5
131B1972 7.5
131B1547 7.5
131B9826 11
131F0158 11
131B1151 11
131B1592 11
131B1152 11
131B1557 11
131B1157 11
131B1178 11
131B1168 11
131F0430 15
131F6612 15
131B1153 15
131B1731 15
131B1155 15
131B1696 15
131B1165 15
131B1179 15
131B1167 15
131F0431 18.5
131F6618 18.5
131B1154 18.5
131B1851 18.5
131B1156 18.5
131B1528 18.5
131B1859 18.5
131B1525 18.5
131B1854 18.5
131B5946 22
131F6617 22
131B1869 22
131B1527 22
131B1864 22
131B1522 22
131B1879 22
131B1526 22
131B1874 22
131F0434 30
131F6616 30
131B5902 30
131B5903 30
131B4574 30
131B5977 30
131B5904 30
131B5905 30
131B4575 30
131B3265 30
131F0437 37
131F0177 37
131B5906 37
131B3457 37
131B4576 37
131B5978 37
131B5911 37
131B4555 37
131B4577 37
131B4592 37
131F0438 45
131F6615 45
131B5912 45
131B5913 45
131B4578 45
131B1394 45
131B5914 45
131B5915 45
131B4579 45
131B3266 45
131F0444 55
131F0178 55
131B6032 55
131B6034 55
131B4581 55
131B6033 55
131B6035 55
131B6036 55
131B4582 55
131B5598 55
131F0445 75
131F6614 75
131B6037 75
131B6038 75
131B4583 75
131B5734 75
131B6039 75
131B5280 75
131B4584 75
131B6040 75
131B6818 90
131B6825 90
131B6827 90
131B6814 110
131B6836 110
131B6838 110
131B6842 132
131B6846 132
131B6848 132
131B6815 160
131B6855 160
131B6858 160
131B6418 200
131B6865 200
131B6867 200