Đơn Giá Thiết Kế

Đánh giá

Đơn Giá Thiết Kế

Công ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Danh xin thông báo đến quý khách hàng bảng báo giá thiết kế kiến trúc được áp dụng từ ngày 01/01/2017 như sau:

Nhóm Loại công trình Đơn giá Thiết kế gồm
Đơn Giá Thiết Kế Nhà Phố
Nhà phố  01 mặt tiền 120.000 đ/m 2 Thiết Kế Ngoại Thất 3D
Thiết kế Kiến Trúc
Thiết Kê Kết cấu
Nhóm 01 Nhà phố  02 mặt tiền 130.000 đ/m 2 Thiết Kế điện nước
Nhà phố  01 mặt tiền 160.000 đ/m 2 Thiết Kế Ngoại Thất 3D
Thiết Kế 3D Nội Thất
Thiết kế Kiến Trúc
Thiết Kê Kết cấu
Nhóm 02 Nhà phố  02 mặt tiền 170.000 đ/m 2 Thiết Kế điện nước
Đơn Giá Thiết Kế Biệt thự
Nhóm 01 Thiết kế biệt thự:
+) Biệt Thự phố
+) Biệt Thự Vườn
+) Biệt thự mini
130.000 đ/m 2

 

Thiết Kế Ngoại Thất 3D
Thiết kế Kiến TrúcThiết Kê Kết cấuThiết Kế điện nước
Thiết kế biệt thự:
+) Biệt Thự phố
+) Biệt Thự Vườn
+) Biệt thự mini
180.000 đ/m 2
Biệt thự bán cổ điển 210.000 – 230.000 đ/m 2
Nhóm 02 Biệt thự cổ điển 230.000 – 250.000 đ/m Thiết Kế Ngoại Thất 3D
Thiết Kế 3D Nội Thất
Thiết kế Kiến Trúc
Thiết Kế Kết cấu
Thiết Kế điện nước
Thiết Kế Nội Thất 120.000 đồng/m 2