Chức Năng Chính Trong Lĩnh Vực Xây Dựng

Đánh giá

1/. Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước nhà xưởng, công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
2/. Xây dựng công trình đường bộ, cầu đường.
3/. Thiết kế và thi công công trình dân dụng & công nghiệp..
4/. Tư vấn kỹ thuật & thiết kế kết cấu công trình dân dụng & công nghiệp.
5/. Phá dỡ, san lắp và chuẩn bị mặt bằng công trình xây dựng.